Nhập vào đây điều bạn muốn tìm kiếm!

LIÊN KẾT BẠN BÈ

Công văn 3699 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học 2021-2022

 Ngày 27/8 vừa qua Bộ giáo dục đã ban hành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022 tại Công văn số 3699/BGDĐT-GDTrH.Theo đó, nhằm ứng phó với các diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid19, Bộ giáo dục yêu cầu thực hiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với khối lớp 6 và tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 7 đến lớp 12. Tăng cường phòng chống dịch Covid19 trong các trường học, xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường linh hoạt ứng phó với dịch Covid19, đảm bảo hoàn thành chương trình năm học....

Chi tiết xem tại đây

Tags

Đăng nhận xét

0 Nhận xét
* Vui lòng bình luận với nội dung phù hợp, lịch sự, Tất cả các bình luận được xem xét bởi quản trị viên.